Algemene Voorwaarden

Vorige pagina

De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, van BoMa Entertainment, alsmede op alle overeenkomsten, in welke vorm dan ook, met Opdrachtgevers(s) en Artiest(en). Deze Algemene Voorwaarden worden bij elke overeenkomst verstrekt en zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 32096169. De voorwaarden liggen voor een ieder bij de kamer ter inzage. Tegen betaling kunt u zelf een extra afschrift bij de kamer opvragen of via de KVK website electronisch inzien en opvragen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

KvK Gooi & Eemland, Kantoor Amersfoort, Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort.

versie: v011009
Algemene Voorwaarden v011009

2003 BoMa Entertainment Group - v010108
Disclaimer

Home Contact Jobs Links Sitemap
Home